За нас

Крестън БулМар е най-голямата счетоводна компания в България, с 20 офиса в страната, над 200 служители и над 4 000 постоянни клиенти. Ние сме част от Kreston Global, една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, с офиси в близо 110 държави, в които работят над 23 500 професионалисти.

Крестън БулМар поддържа изцяло експертното съдържание в професионалния портал БАЛАНС.bg, където са публикувани над 3 000 актуални авторски материала по данъци, счетоводство и заплати от нашите експерти.

Преди близо 20 години ние създадохме програма за входящо обучение по счетоводство и данъци за нашите нови колеги, която през 2010 г. трансформирахме в регулярни обучения, отворени за всички желаещи. Наша цел е да обучаваме толкова добре, че всеки успешно издържал изпита курсист да може ефективно да работи при нас в направленията „Счетоводство“, „Одит“ или „Заплати“.

Обучението по Практическо счетоводство и данъци на Крестън БулМар се организира от нашето дъщерно дружество Академия „БулМар“ ЕООД с ЕИК 121200311, което е лицензирано от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като център за професионално обучение (ЦПО) с лицензия № 200712413 за професионалното направление „Оперативно счетоводство“.