Курс "Практическо Счетоводство и Данъци"

Обучението, от което наистина ще научиш счетоводството.

Начална дата на следващите курсове:

Спонсорирано 7 Ноем. 2022:

Платено 7 Ноем. 2022:

Платено - дистанционно 10 Ян. 2023:

Всеки месец започва присъствено обучение,

а на всеки четири месеца – дистанционно.

Начална дата на следващите курсове:

Спонсорирано 7 Ноем. 2022:

Платено 7 Ноем. 2022:

Платено - дистанционно 10 Ян. 2023:

От 2010 г. насам обучихме над 1 000 счетоводители.

Начална дата на следващите курсове:

Спонсорирано 7 Ноем. 2022:

Платено 7 Ноем. 2022:

Платено - дистанционно 10 Ян. 2023:

Предимствата

 • Приложно обучение, създадено от най-голямата счетоводна компания Крестън БулМар за нашите нови колеги, което през 2010 г. отворихме за всички желаещи.
 • В обучението даваме всичко от себе си, защото от счетоводната ни академия идват почти всички наши колеги.
 • Във всяко обучение участват всички управляващи съдружници от направленията „Счетоводство“, „Одит“ и „Заплати“ в Крестън БулМар, които ежедневно работят това, което преподават, и решават множество казуси на клиенти от различни мащаби и индустрии.
 • Обучението е интензивно, започва с изграждане на цялостно разбиране за процеса на счетоводната отчетност, преминава през детайлите на всички основни обекти на счетоводството и данъците и завършва със съставянето на годишните финансови отчети и годишната данъчна декларация.
 • Лекциите, дори и в дистанционното обучение, се провеждат на живо, а не са предварително направени записи – за да могат да се задават въпроси и да се дават допълнителни разяснения, което помага за още по-доброто разбиране на материала.
 • Успешните ни курсисти веднага намират работа и могат да бъдат срещнати в редица водещи български и международни компании. На най-добрите от тях ние от Крестън БулМар винаги първи предлагаме работа.
 • На всеки курсист, за времето на обучение, се дава достъп до всички ресурси на професионалния портал БАЛАНС.bg.

Лекторите

Лектори в счетоводната академия са управляващи съдружници и директори от направленията „Счетоводство“, „Одит“ и „Заплати“ в Крестън БулМар. Макар и млади, те са с изключително богата практика, работят с едни от най-големите клиенти в различните индустрии и в същото време умеят да представят по най-разбираемия начин и най-сложния счетоводен или данъчен казус. Те са изключително мотивирани да обучават курсистите по най-добрия възможен начин, защото често някой от групата става част от техните екипи.

Александър Бояджиев
Александър Бояджиев Управляващ съдружник счетоводни услуги Прочети повече
Васил Пантев
Васил Пантев Управляващ съдружник счетоводни услуги Прочети повече
Величка Маркова
Величка Маркова Управляващ съдружник финансов одит Прочети повече
Методи Христов
Методи Христов Управляващ съдружник данъчни консултации в Kreston BulMar Прочети повече
Вера Русинова
Вера Русинова Управляващ съдружник счетоводни услуги Прочети повече
Иван Георгиев
Иван Георгиев Управляващ съдружник счетоводни услуги Прочети повече
Мануела Чонкова
Мануела Чонкова Управляващ съдружник финансов одит Прочети повече
Георги Димитров
Георги Димитров Управляващ съдружник обработка на заплати Прочети повече
Виктория Йотова
Виктория Йотова Директор счетоводно обслужване Прочети повече
Димитър Мавродиев
Димитър Мавродиев Директор счетоводно обслужване Прочети повече
Митко Димов
Митко Димов Директор счетоводно обслужване Прочети повече

Лекциите

Лекциите по отделните теми са изключително прагматични както от гледна точка на разбирането и практическото прилагане на счетоводната теория, счетоводните стандарти и данъчните закони, така и от гледна точка на решаването на практически казуси, свързани с изучавания материал.

Учебникът

Учебникът, който всеки курсист получава, е разработен с много разяснения и примери за разбиране на счетоводната теория, счетоводните стандарти, данъчните закони и начина, по който трябва да се осчетоводи всяка една стопанска операция.

Особено внимание е отделено на разбирането за всички счетоводни справки и прагматичния начин за съставяне на всички финансови отчети – Баланс, Отчет за приходите и разходите (ОПР), Отчет за паричните потоци (ОПП) и Отчет за собствения капитал (ОСК).

Учебникът съдържа близо 1 000 страници изключително практични и лесни за разбиране материали. Той може да се използва и като справочник в ежедневната работа на всеки счетоводител.

За кого е подходящо обучението

Обучението е подходящо за получаване на първоначална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията както от студенти по икономика, дипломирани бакалаври и магистри, така и от хора с напреднала професионална кариера или възраст.

Успешното завършване на обучението е свързано с много усилия, ангажираност и постоянство от първия учебен ден до деня на изпита.

Обучението не е подходящо за тези, при които получаването на документ за завършено или преминато обучение е водещ мотив.

Участниците, които не са готови да отделят необходимото време и усилия за самоподготовка, не са стриктни в присъствието си и активни по време на лекциите, е добре да потърсят друг вид обучение, съобразно техните цели.

Ние не издаваме документ за преминато обучение – ние издаваме сертификат за успешно положен труден изпит по счетоводство върху целия материал, който продължава шест часа и се държи присъствено, в електронна среда.

Сертификат и възможности

Всеки курсист, постигнал над 75% успеваемост на изпита, получава държавно признато удостоверение за професионално обучение по оперативно счетоводство и сертификат от Крестън БулМар, в който се описва какви знания и умения е показал и какво на практика може да се очаква от него.

Курсистите, показали много добри и отлични резултати, почти винаги получават предложение за работа в Крестън БулМар. Повече за работата и кариерата при нас виж тук.

Всеки, който е издържал успешно изпита, може да разчита, че с нашия сертификат веднага ще бъде нает на работа като счетоводител, в т.ч. във водещи български и международни компании.

Цена на обучението

Цената на обучението на присъствената и на дистанционната форма е 750 лв.

В цената на обучението са включени учебник и пълен достъп до професионалната платформа БАЛАНС.bg за времето на обучението.

Безплатно обучение

Крестън БулМар предоставя безплатно обучение за студенти и висшисти до 25-годишна възраст в присъствената форма на обучение.

Предпочитаният профил на кандидатите за безплатно обучение е:

 • студенти, следващи бакалавърски и магистърски програми по специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ или „Икономика“;
 • завършили търговска, езикова или математическа гимназия с висок успех;
 • намиращи се в процес на своето следване или завършили в последните 12 месеца;
 • отлично владеещи английски и/или друг западен или съседен език.
Запиши се

Проверете дали даден сертификат за завършено обучение в Академия Булмар е валиден