Формулата на успеха

Няма значение в кой университет са учили курсистите, колко изпита по счетоводство са взели и дали изобщо са учили счетоводство. Няма значение дали и колко са работили, като счетоводители. Най-важното за успеха е, колко всеки курсист ще бъде посветен на обучението, от първия учебен ден до деня на изпита.

Най-успешният курсист в историята на Счетоводна Академия БулМар, който постигна 100% резултат на изпита, бе на възраст над 30 години и в процес на преквалификация, никога не беше учил и работил счетоводство, но учеше по 12-14 часа от първия учебен ден в Академията до последния ден преди изпита, в т.ч. събота и неделя.

Имаме много примери за млади курсисти, току-що завършили счетоводство и финанси в чуждестранни университети с бакалавърски и магистърски степени, които се провалиха на изпита, защото смятаха, че знаят много и изпитът е същият, както в училище или както в университета.

За обучението в Академия БулМар е нужен пълен фокус

Обучението в Счетоводна Академия БулМар е не само теоретично, то е и силно практическо, ориентирано към финансовите отчети, което е далеч по-различно от училищното и университетското образование по счетоводство навсякъде по света.

Успехът в обучението е плод на пълно посвещаване, много учене, много упражнения за решаване и пререшаване на стопанските операции и финансовите отчети от учебника и активно участие във всички дискусии по време на обучението.

Практиката доказа, че съчетаването на обучението в Академията с други учебни или професионални ангажименти води до загуба на фокус и до неуспех на изпита.

Всеки, който иска успешно да вземе изпита, трябва напълно да се посвети на обучението в Академията, в т.ч. и събота и неделя, а в дните до изпита много интензивно да преговаря научения материал и да реши поне по три пъти всички задачи от учебника и допълнителните материали. Малко вероятно е изпитът да бъде взет, без тези постоянни и финални усилия.

Решаващи за успеха на изпита са не коефициентът на интелигентност или талантът на курсиста. Решаващи за успеха са постоянните усилия и ангажираност в учебния процес.