Спонсорирано обучение

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя младитре кадри на най-голямата счетоводна компания в България – Kreston BulMar. Политиката на Kreston BulMar е да наема преди всичко икономисти, без професионален опит, които да обучава по своите високи професионални стандарти. За да бъде обучението достъпно за студенти или дипломиращи се млади икономисти, Kreston BulMar спонсорира на 100% обучението на предпочетените кандидати.

Предпочитаните кандидати за 100% спонсорирано обучение са:

- Студенти следващи бакалавърски и магистърски програми по специалностите Счетоводство, Финанси или Икономика;
- Завършили търговска, езикова или математическа гимназия с висок успех;
- С отлични комуникационни умения;
- В последните 2 години на своето следване или са завършили в последните 12 месеца;
- Отлично владеещи английски и/или друг западен или съседен език;
- Ненавършили 25 години.

Поради големия брой кандидати за безплатно обучение, ние невинаги сме в състояние да поканим на интервю за прием в Академията всички, които отговарят на условията за месеца, за който са кандидатствали.

Ако отговаряте на условията за безплатно обучение и не сте поканени за интервю за месеца, за който сте кандидатствали, може да кандидатствате повторно за следващ месец.

Кандидатите, които не отговарят на условията за безплатно обучение могат да се включат в Академията чрез платено обучение, в който месец на годината пожелаят.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.