Спонсорирано обучение

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на най-голямата счетоводна компания в България – Kreston BulMar. Политиката на KrestonBulMar е да наема преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучава по своите високи професионални стандарти. Реалната цена на обучението за всеки курсист в Академия БулМар е над 1 600 лв., но за да бъде то достъпно за студенти или дипломиращи се млади икономисти, Kreston BulMar спонсорира на 100% обучението на предпочетените кандидати.

Предпочитаните кандидати за 100% спонсорирано обучение са:

- Студенти следващи бакалавърски и магистърски програми по специалностите Счетоводство, Финанси или Икономика;
- Завършили търговска, езикова или математическа гимназия с висок успех;
- С отлични комуникационни умения;
- В последните 2 години на своето следване или са завършили в последните 12 месеца;
- Отлично владеещи английски и/или друг западен или съседен език;
- Ненавършили 27 години.

Поради големия брой кандидати за безплатно обучение, ние невинаги сме в състояние да поканим на интервю за прием в Академията всички, които отговарят на условията за месеца, за който са кандидатствали.

Ако отговаряте на условията за безплатно обучение и не сте поканени за интервю за месеца, за който сте кандидатствали, може да кандидатствате повторно за следващ месец.

Кандидатите, които не отговарят на условията за безплатно обучение могат да се включат в Академията чрез платено обучение, в който месец на годината пожелаят.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.