Септемврийските курсисти не прескочиха летвата от 75% на изпита

Септемврийските курсисти не прескочиха летвата от 75% на изпита

На 16 октомври завършиха обучението си курсистите от випуск „Септември” за 2015 годината на Академия БулМар.  Двама от първоначално записалите се курсисти отказаха да се явят на финалния изпит,  други трима предпочетоха да се явят със следващата група през месец ноември, а средният резултат на престрашилите се бе 44%, като за съжаление нито един от явилите се успя да прескочи летвата от 75%. Всички очаквания за високи резултати се съсредоточиха в учащите, предпочели месец да положат изпит през Ноември, когато ще имат значително по-дълго време за подготовка. Стискаме им палци!


Новини