Изпитът

Обучението завършва с изпит, който се насрочва около две седмици след края на обучението. За успешното вземане на изпита, всеки курсист трябва изключително интензивно и фокусирано да се упражнява в решаването на задачи и казуси.

Изпитът е с продължителност 6 часа и включва 6 раздела:

· Счетоводна теория и принципи;

· Осчетоводяване на стопански операции;

· Решаване на данъчни казуси;

· Откриване на грешки в оборотна ведомост;

· Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост и главна книга;

· Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели.

Провежда се в специално разработена WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда.

Изпитът не е тест. Всяка задача е отворена и трябва да се напише индивидуалното решение за нея. Това важи и за съставянето на финансовите отчети, за които не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционалността на системата, която прави нужните изчисления.

Скалата на успеха от изпита:

над 95% - Отличен 6
над 85% - Много добър 5
над 75% - Добър 4
под 75% - Не издържал

За нас резултат под "Добър 4" не е достатъчен за упражняване на счетоводната професия.