Изпитът

Обучението завършва с изпит, който се насрочва около две седмици след края на обучението. За успешното вземане на изпита, всеки курсист трябва изключително интензивно и фокусирано да се упражнява в решаването на задачи и казуси.

Изпитът е с продължителност 6 часа и включва 6 раздела:

  • Счетоводна теория и принципи;
  • Осчетоводяване на стопански операции;
  • Решаване на данъчни казуси;
  • Откриване на грешки в оборотна ведомост;
  • Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост и главна книга;
  • Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели.

Провежда се в специално разработена WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда.

Изпитът не е тест. Всяка задача е отворена и трябва да се напише индивидуалното решение за нея. Това важи и за съставянето на финансовите отчети, за които не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционалността на системата, която прави нужните изчисления.

Скалата на успеха от изпита е:

  • над 95% - Отличен 6;
  • над 85% - Много добър 5;
  • над 75% - Добър 4;
  • под 75% - Неиздържал.

За нас резултат под Добър 4 не е достатъчен за упражняване на счетоводната професия.