Кариера в Kreston BulMar

На курсистите, издържали изпита с над 80-85% и демонстрирали високи постоянство, дисциплина, ангажираност и мотивация по време на обучението, обикновено се предлага възможност за по-нататъшно кариерно развитие в Крестън БулМар. Това дава възможност на най-добрите да постигнат:

  • Бърза кариера, плод на ангажираност и измерими резултати;
  • Възможност за достигане до ниво „партньор” само за 5-6 години;
  • Непрекъснато натрупване на професионални знания и делови умения;
  • Среда с реално действащи ценности;
  • Работа в енергичен и млад екип.