Сертификат

Академия БулМар е лицензирана от НАПОО, държавният орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение. 

В зависимост от курса, който се провежда и при успешно завършване с резултат от изпита над 75% ще Ви бъде издадено Държавно Свидетелство за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54 или Удостоверение за валидиране на професионално обучение по част от професия, образец № 3-37.

За повече информация за вида на документа, който ще получите, според вида на провеждания курс, се обърнете към администрацията на Академия БулМар.

Проверете дали даден сертификат за завършено обучение в Академия Булмар е валиден