Работа като счетоводител и кариера в Kreston BulMar

На курсистите, издържали изпита с над 80-85% и демонстрирали високи постоянство, дисциплина, ангажираност и мотивация по време на обучението, обикновено се предлага възможност за по-нататъшно кариерно развитие и работа в Kreston BulMar. Това дава възможност на най-добрите да постигнат:

- Бърза кариера, плод на ангажираност и измерими резултати;
- Възможност за достигане до ниво „партньор” само за 5-6 години;
- Непрекъснато натрупване на професионални знания и делови умения;
- Среда с реално действащи ценности;
- Работа в енергичен и млад екип.