Амбицирани да продължат

Амбицирани да продължат

Курсистите от Академия БулМар,  за които лятото не беше само ваканционен период, а съумяха да отделят месец, в който се готвиха старателно и продобиха много нови знания за счетоводни закони, стандарти, отчети и казуси. Гордеем се с вас!


Новини