Профил на идеалният кандидат за Академия БулМар

обратно

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на найголямата счетоводна компания в България – Крестън БулМар.

Политиката на Крестън БулМар е да наема преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучава по своите високи професионални стандарти.

Реалната цена на обучението за всеки курсист в Академия БулМар е над 1 600 лв., но за да бъде то достъпно за студенти или дипломиращи се млади икономисти, Kreston BulMar спонсорира на 100% обучението на предпочетените кандидати.

Предпочитаните кандидати за 100% безплатно обучение са:

  1. Студенти следващи бакалавърски и магистърски програми по специалностите Счетоводство, Фи-нанси или Икономика;

  2. В последните 2 години на своето следване или са завършили в последните 12 месеца;

  3. Завършили търговска, езикова или математическа гимназия с висок успех;

  4. Отлично владеещи английски и/или друг западен или съседен език;

  5. С отлични комуникационни умения

  6. Ненавършили 27 години.

Поради големия брой кандидати за безплатно обучение, ние не винаги сме в състояние да поканим на интервю за приемане в Академията всички, които отговарят на условията за месеца, за който са кандидатствали.

Ако отговаряте на условията за безплатно обучение и не сте поканени за интервю за месеца, за който сте кандидатствали, може да кандидатствате повторно за следващ месец.

Избраните кандидати за безплатно обучение се канят на групово интервю, от което се прави окончателния избор на курсистите за безплатно обучение за съответния месец.

Кандидатите, които не отговарят на условията за безплатно обучение могат да се включат в Академията чрез платено обучение, в който месец на годината пожелаят.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За кандидатстване за безплатно обучение, моля попълнете формата: