Преподавателите в Академия БулМар

обратно
 • Димитър Пашов

  Димитър Пашов

  управляващ съдружник счетоводно обслужване в Крестън БулМар
  Бакалавър по Бизнес Администрация. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.
 • Доника Маринова

  Доника Маринова

  съдружник одит в Kreston BulMar
  Магистър по Финанси. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.
 • Николай Иванов

  Николай Иванов

  съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar
  Магистър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.  
 • Методи Христов

  Методи Христов

  директор вътрешно знание и бизнес консултации в Kreston BulMar
  Бакалавър „Финансов контрол”, директор бизнес консултации и вътрешно знание в Kreston BulMar.  
 • Александър Бояджиев

  Александър Бояджиев

  съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar
  Магистър по Финансов мениджмънт. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.
 • Вера Русинова

  Вера Русинова

  директор Академия Булмар
  Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.  
 • Величка Павлова

  Величка Павлова

  мениджър финансов одит в Kreston BulMar
  Магистър по счетоводство и одитинг. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.