Новини от света на Академия БулМар

обратно

В Академия БулМар обучението е практически ориентирано.

 

Преди да открия програмата на Академия БулМар мислех да се запиша в някакъв университет за магистърска програма, но това щеше да отнеме две години от живота ми и нямаше да е интензивно както ми беше необходимо на мен, за да мога веднага да се науча и да мога да почвам да работя. Хората в компанията са много приятни както и менторите и лекторите така и колегите ми. Материалът е доста подробен и вече ( на трета седмица от обучението) получих доста отговори на моите въпроси. Като подход тук, в Академия БулМар, е много практически ориентирано, докато университета преподават само базови неща, а тук всички обясняват много подробно и разглеждат реални стопански операции и тези знания са по-практични и приложими в работата и бизнеса. Обучението прилича малко на университетско и малко все едно си почнал вече работа като стажант – доста приятно усещане, което от отдавна не съм имала. Обучението, в Академията има много подробно разписана теория и са обяснени почти всички операции, които се срещат по-често в практиката, като за всяка операция има пример за реалното и осчетоводяване. Предоставят ни се и първични документи, които се използват при всяка дадена операция и след като веднъж съм разгледала един такъв пример мога наистина да го направя и в моя фирма.