Професионални публикации от нашите експерти

обратно
 • 2016-01-08 00:00:00

  Автор: Методи Христов    Прочитания: 3253

  Кога стипендията за учащ се признава за разход?
  В ЗКПО е предвидена възможност, която позволява за данъчни цели да се признаят счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия в полза на ученик, който придобива средно или висше образование.
 • 2015-12-21 00:00:00

  Автор: Детелина Попова    Прочитания: 8145

  Извънредният труд – законен или не?
  Трудовото законодателство на Република България налага категорични правила за максимално допустимата продължителност на работното време, почивките и отпуските на работниците и служителите.
 • 2015-10-27 00:00:00

  Автор: Цветомир Аврамов    Прочитания: 5859

  Какви са законовите стимули на бизнеса в България?
  За успешното развитие на всеки бизнес е нужно добре да познаваме бизнес климата - както заплахите и ограниченията, които налага, така и стимулите които предоставя. Именно стимулите са предмет на тази статия.
 • 2015-09-18 00:00:00

  Автор: адв. Нина Стоева    Прочитания: 13445

  Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
  Според българското трудово законодателство работниците и служителите, в това им качество, са особено защитена част от обществото. Какво остава за случаите, когато един работник или служител се ползва с допълнителна...
 • 2015-09-03 00:00:00

  Автор: адв. Йордан Костов    Прочитания: 3047

  Как да се защитя от (агресивни) кредитори
  Защитата от кредиторите е жизненоважен проблем на всяко предприятие, тъй като при неправилно проведена или забавена защита предприятието може да остане без активи, с които да осъществява дейността си, а това от своя...
 • 2015-08-24 00:00:00

  Автор: адв. Йордан Костов    Прочитания: 8170

  Каква е давността на задълженията и вземанията
  По закон давността не се прилага служебно, поради което длъжникът трябва да възрази и да заяви изрично пред съответния орган, че задължението му е погасено по давност.