Професионални публикации от нашите експерти

обратно
 • 2016-04-15 00:00:00

  Автор: Методи Христов    Прочитания: 4703

  За кои сделки може да не се издава фактура?
  Често в практиката на счетоводителите се случва да са изправени пред въпроса как една сделка следва да бъде документирана. Основният момент в данъчното законодателство е кога сме длъжни задължително да издадем...
 • 2016-03-22 00:00:00

  Автор: Станислав Колев    Прочитания: 10272

  Данъчно третиране на разходите за командировка
  Командировката представлява едностранно изменение на работното място на работника или служителя, без да се изменя характерът на работата. Работодателят има правото да реши кой служител да бъде командирован, къде и за...
 • 2016-03-15 00:00:00

  Автор: Йордан Костов    Прочитания: 11151

  Какво може да се запорира и какво не?
  Общото правило е, че цялото имущество на длъжника може да се запорира. Все пак някои закони предвиждат изключения от това правило.
 • 2016-02-25 00:00:00

  Автор: Детелина Попова    Прочитания: 10141

  Може ли работодателят сам да измени трудовия договор, без съгласието на работника или служителя?
  За да се промени съдържанието на трудов договор, в общия случай е нужно съгласието и на двете страни. Кодекса на труда обаче предвижда изключения, когато това е възможно.
 • 2016-02-10 00:00:00

  Автор: Анелия Петрова    Прочитания: 11360

  Легален начин за намаляване на фирмените разходи
  Понякога трябва да се напомня на бизнеса, че има легални начини разрешени от закона за намаляване на разходите на фирмите. Разберете повече за един от тези начини като кликнете тук.
 • 2016-01-14 00:00:00

  Автор: Анелия Петрова    Прочитания: 19790

  Ограничаване на плащанията в брой над 10 000 лв.
  Българското законодателство поставя строги правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута.